Begroting 2021

Informatie

Portefeuillehouderverdeling en programma's

Portefeuille

toedeling onderwerpen

programma, taakveld

paragraaf

portefeuille
houder

Bedrijfsvoering

0.4

2 (RIJK)

M.E.Smit

Bestuurlijke coordinatie

0.1

M.E.Smit

Brandweer en crisisbeheersing

1.1

6 (VRK)

M.E.Smit

Burgerzaken

0.2

2

M.E.Smit

Dienstverlening

0.2

2

M.E.Smit

ICT (info.beveiliging&automatis.)

2

M.E.Smit

Integriteit

2

M.E.Smit

Internationale contacten

M.E.Smit

Openb.orde,veiligheid&handhaving

1.2

M.E.Smit

Personeel en organisatie

0.4

2

M.E.Smit

Privacybeleid en gegevensbeheer

2

M.E.Smit

Regionale samenwerking

0.1

M.E.Smit

a

S.G.Ferraro

Bouw

8.3

6 (Broekpolder)

S.G.Ferraro

Economie

MKB-innov.fonds, Bazaar

3.1, 3.2, 3.3, 3.4

S.G.Ferraro

Grote projecten (excl. Binnenduin)

divers

S.G.Ferraro

Haven

2.4

6 (CNB)

S.G.Ferraro

Omgevingswet

8.1, 8.3

S.G.Ferraro

Parkeerbeleid

2.2

S.G.Ferraro

Ruimtelijke ordening

8.1

S.G.Ferraro

Sport

Sportaccomodaties

5.2

3

Stedelijke vernieuwing

3.2, 8.1, 8.3

S.G.Ferraro

Wonen

8.3

S.G.Ferraro

Schiphol;best.regie

8.1

S.G.Ferraro

a

H.Erol

Duurzaamheid

7.4

6 (ODIJ)

H.Erol

Financien

0.5,0.61,0.62,
0.64,0.7,0.8,0.11

1, 4, 6 (BNG bank, Cocensus)

H.Erol

Gebiedsverbinders (afd ruimte)

6.1 leefbaarheid

H.Erol

HVC Aandeelhouderschap

7.3

6 (AIJZ-HVC)

H.Erol

Milieu

Schiphol; milieu

7.4

6 (ODIJ)

H.Erol

Natuur en milieueducatie

5.7

H.Erol

Openbare ruimte

Onderhoud

2.1, 5.7, 7.2

3

H.Erol

Reiniging en afval

7.3

6 (ReinUnie-HVC)

H.Erol

Sport

Sportbeleid

5.1

H.Erol

Volksgezondheid

begraafplaats

7.1, 7.5

6 (VRK; GGD)

H.Erol

a

M.E.Smit

Dierenwelzijn

1.2

B.P.G van de Berg

Kunst en cultuur

5.3, 5.4, 5.6

B.P.G van de Berg

Onderwijs

beleid&huisvesting

4.1, 4.2, 4.3

6 (Schoolverzuim)

B.P.G van de Berg

Project Binnenduin

8.2

B.P.G van de Berg

Vastgoed en grondbeleid

0.3

3, 7

B.P.G van de Berg

Verkeer en vervoer

bereikbaarh.&infra.

2.1

B.P.G van de Berg

Werk en inkomen, arbeidsmarkt

6.3, 6.5

6 (IJmond Werkt!)

B.P.G van de Berg

a

H.J.Niele-Goos

Monumentenbeleid

5.5

H.J.Niele-Goos

Project Oosterwijk

6.1

H.J.Niele-Goos

Recreatie en toerisme

3.4, 5.7

6 (RAUM)

H.J.Niele-Goos

Reiniging en afval

7.3

H.J.Niele-Goos

Soc.domein (Wmo,welzijn,jeugd)

6.1, 6.2, 6.4,
6.6, 6.7, 6.8

H.J.Niele-Goos

Strand incl. visie Wijk aan Zee

o.a. 0.3, 3.4, 5.7

H.J.Niele-Goos

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04