Begroting 2021

Informatie

Bedrijfsvoering investeringsplan

  • In onderstaand overzicht geeft het college een uitsplitsing van het totale krediet van de bedrijfsvoering investeringen. Met een collegebesluit worden de afzonderlijke kredieten beschikbaar gesteld

INVESTERINGSBEDRAG (x €1.000)

2021

2022

2023

2024

Hardware en software

103

310

210

-

Vervoermiddelen

175

-

66

-

Machines, apparaten en installaties

390

66

39

133

Inventaris en meubilair

208

500

-

-

Totaal investeringsaanvragen bedrijfsmiddelen

875

876

315

133

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04