Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

  • De raad heeft de ambitie om de gemeentelijke organisatie integraal en resultaatgericht te laten denken en werken. De organisatie moet toegesneden zijn op de uitvoering van de taken en toekomstbestendig zodat de organisatie mee kan in de ontwikkeling van de stad.
  • Het coalitieakkoord 'Bouwen aan Beverwijk, voor en met de inwoners' en het collegeprogramma 'werken aan een leefbare, duurzame, krachtige en toekomstbestendige stad' is uitgangspunt voor de gehele organisatie. De bedrijfsvoering is gericht op deze opgave en daaruit voortvloeiende dienstverlening aan inwoners en bedrijven van Beverwijk.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04