Begroting 2021

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicomanagement

  • In onderstaand schema is het verloop van de ratio weergegeven

P&C product

Weerstandsratio*

Programmabegroting 2021

2,15

Jaarrekening 2019

2,73

Programmabegroting 2020

2,86

Jaarrekening 2018

3,23

Programmabegroting 2019

2,27

Jaarrekening 2017

3,12

Programmabegroting 2018

2,82

Jaarrekening 2016

2,72

Programmabegroting 2017

2,44

Jaarrekening 2015

2,41

Programmabegroting 2016

1,75

jaarrekening 2014

1,69

  • De uitkomst uit de weerstandsratio correspondeert conform de tabel met de categorie "uitstekend". De weerstandsratio is lager ten opzichte van de jaarrekening 2019 Dit komt met name doordat in de nieuwe berekening van de weerstandsratio de onbenutte ruimte binnen de bestemmingsreserve decentralisaties breed en de bestemmingsreserve grondexploitatie niet meer wordt meegenomen in de berekening.   
  • De conclusie is dat de financiële positie van de gemeente Beverwijk op basis van de financiële kengetallen en de ratio van het weerstandsvermogen kan worden beoordeeld als ruim voldoende tot goed.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04