Begroting 2021

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicomanagement

De risico-inventarisatie leidt tot het volgende benodigde weerstandsvermogen

Totaal benodigde weerstandscapaciteit

bedrag
(x €1.000)

Algemene uitkering

600

Open einderegelingen

1.100

Exploitatierisico's

4.320

Totaal benodigde weerstandscapaciteit:

6.020

De ratio weerstandsvermogen bedraagt

Ratio weerstandsvermogen

bedrag
(x €1.000)

Beschikbare weerstandscapaciteit

12.956

Benodigde weerstandscapaciteit

6.020

Ratio weerstandsvermogen

2,15

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04