Begroting 2021

Onderwijs

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2018

Werkelijk
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Streefwaarde

1

Vroegtijdig schoolverlaters (19)

1,7

n.n.b.

1,7

1,7

2

absoluut verzuim (17)

1,72

n.n.b.

1,10

1,10

3

Relatief verzuim (18)

29,64

n.n.b.

26,0

26,0

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

  1. Percentage leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat
  2. Aantal per 1.000 leerlingen, leer- of kwalificatieplichtige jongere niet ingeschreven
  3. Aantal per 1.000 leerlingen, leer- of kwalificatieplichtige jongere veelvuldig verzuimen
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04