Begroting 2021

Veiligheid

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zorgt voor

  • regionale crisisorganisatie (met lokale inbreng) en rampenbestrijdingsplan regio
  • basisbrandweerzorg, bluswatervoorzieningen en brandweerkazernes
  • GGD taken (gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd)

Zie verder paragraaf verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04