Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

  • In onderstaand overzicht staan de tarieven van de belangrijkste heffingen met daaronder de gemiddelde woonlasten van de afgelopen jaren.

2017

2018

2019

2020

2021

OZB

Eigenaar woning

0,1240%

0,1171%

0,1082%

0,1007%

0,1025%¹

Eigenaar niet-woning

0,2448%

0,2539%

0,2566%

0,2657%

0,2705%¹

Gebruiker niet-woning

0,2051%

0,2127%

0,2150%

0,2226%

0,2266%¹

Rioolheffing (gebruiker)

Verbruik tot 300 m3

€ 207,24

€ 197,24

€ 197,24

€ 197,24

€ 197,24

Verbruik vanaf 300 m3

€ 290,76

€ 290,76

€ 290,76

€ 290,76

€ 290,76

Afvalstoffenheffing

eenpersoons huishouden

€ 190,20

€ 190,80

€ 191,40

€ 195,00

€ 207,60

meerpersoonshuishouden

€ 285,60

€ 286,80

€ 287,40

€ 292,20

€ 310,80

Gemiddelde woonlasten ²

Beverwijk - eenpersoons

€ 624,00

€ 615,00

€ 620,00

€ 635,00

€ 651,97

Beverwijk - meerpersoons

€ 719,00

€ 711,00

€ 716,00

€ 732,00

€ 755,17

Landelijk - eenpersoons

€ 650,00

€ 654,00

€ 672,00

€ 705,00

n.n.b.

Landelijk - meerpersoons

€ 723,00

€ 721,00

€ 740,00

€ 776,00

n.n.b.

  1. Met inachtneming van stijging van 1,8% in 2021. Deze tarieven hebben een voorlopig karakter. Er wordt met nadruk op gewezen dat het resultaat van de waardeontwikkeling, in samenhang met de beoogde opbrengst, het tarief bepaald. Het voorstel met de definitieve tarieven wordt in december aangeboden.
  2. Bron: COELO. Het jaar 2021 betreft een inschatting.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04