Begroting 2021

Verkeer, vervoer en waterstaat

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2018

Werkelijk
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Streefwaarde

1

Doden

0

n.n.b.

-

2

Ziekenhuisopname t.g.v. ongeval met motorvoertuig

26

n.n.b.

-

3

Ziekenhuisopname t.g.v. ongeval met fietser

19

n.n.b.

-

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

  1. Geen verplichte indicator
  2. Geen verplichte indicator
  3. Geen verplichte indicator
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04