Begroting 2021

Economie

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2018

Werkelijk
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Streefwaarde

1

Vestigingen (van bedrijven) (16)

120,8

128,6

125

123

118

2

Functiemenging (14)

48,5

48,6

48,7

48,8

49

3

Bruto gemeentelijk product (BGP)

-

-

-

-

-

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

  1. Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar
  2. Verhouding tussen banen en woningen, varieert tussen 0 (wonen) en 100 (werken)
  3. Geen verplichte indicator
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04