Begroting 2021

Onderwijs

Verbonden partijen

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio West-Kennemerland (VSV)

  • Dit betreft gemeenten die deelnemen aan het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) regio West-Kennemerland. Het RMC werkt nauw samen met scholen, hulpverlenende instanties, leerplicht en andere partners voor signalering en melden van verzuim en voortijdig schoolverlaten en de registratie hiervan.
  • Het RMC zorgt er voor dat jongeren van 15-27 jaar een passend leer(werk)aanbod ontvangen en met een diploma het onderwijs verlaten of begeleiden naar werk of arbeidsmatige dagbesteding.

Zie verder paragraaf verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04