Begroting 2021

Sport, cultuur en recreatie

Verbonden partijen

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

  • Beheerder van regionale recreatieve (groen)voorzieningen, recreatiegebieden en verbindingen hiertussen aan de oostzijde van de stad.
  • Duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, oeverrecreatie en watersport
  • Doorontwikkelen van de Buitenlanden en het Aagtenpark
  • Ontwikkeling toekomstvisie voor het RAUM

Zie verder paragraaf verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04