Begroting 2021

Sociaal domein

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2018

Werkelijk
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Streefwaarde

1

Jongeren met delict voor de rechter (22)

1

n.n.b.

.

-

2

Banen (21)

668,8

581,1

690,0

600

-

3

Netto arbeidsparticipatie (24)

69,5

70,5

70,4

70,5

-

4

Personen met een bijstandsuitkering (27)

34,3

33,4

34,1

40

-

5

Lopende re-integratievoorzieningen (28)

6,3

6,7

10,0

12,0

-

6

Cliënten met maatwerkarrangement (32)

56

60

62

62

-

7

Kinderen in uitkeringsgezin (23)

7,0

n.n.b.

8,0

7,0

-

8

Jeugdwerkloosheid

2,0

-

-

2,0

-

9

Jongeren met jeugdhulp (29)

10,0

11,4

10,0

-

-

10

Jongeren met jeugdreclassering (31)

0,3

0,4

0,3

-

-

11

Jongeren met jeugdbescherming (30)

1,0

1,1

1,0

-

-

Toelichting per regel

 1. Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen
 2. Aantal banen (full-, parttimers, uitzendkrachten) per 1.000 inwoners (15 t/m 65 jaar).
  De streefwaarde is gebaseerd op onbenutte potentie binnen onze arbeidsmarktregio, er is ruimte voor verbetering

2.  Aantal banen per 1000 inwoners van (15 t/m 74 jaar)

 1. Percentage van werkzame beroepsbevolking t.o.v. (potentiële) beroepsbevolking
 2. Aantal personen met een uitkering o.b.v. WWB (t/m 2014) en Participatiewet
 3. Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners (15 t/m 65 jaar)
 4. Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep, verwachte stijging in verband met de aanzuigende werking abonnementstarief en vergrijzing.
 5. Aantal kinderen tot 18 jaar uit gezin met bijstandsuitkering, actualisatie in september.
 6. Geen verplichte indicator
 7. Percentage jongeren tot 18 jaar t.o.v. alle jongeren
 8. Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) t.o.v. van alle jongeren
 9. Percentage jongeren tot 18 jaar met een dwingend opgelegde maatregel (rechter)

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04