Begroting 2021

Sociaal domein

Verbonden partijen

  • IJmond Werkt! (inclusief Werkgeversservicepunt Zuid Kennemerland/ IJmond)
    • IJmond Werkt! begeleidt (niet)uitkeringsgerechtigden, met of zonder arbeidsbeperking, en statushouders richting werk bij een reguliere werkgever
    • Het is het re-integratiebureau voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest
    • de uitgangspuntennotitie 'Participatiewet IJmond Werkt! 2017-2021’ vormt het kader voor de dienstverlening - eind 2020 verwacht het college het afsprakenkader met IJmond Werkt! voor de jaren 2021-2023 vast te stellen. Deze afspraken vormen het nieuwe kader.

Zie verder paragraaf verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04