Begroting 2021

Volksgezondheid en Milieu

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2018

Werkelijk
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Streefwaarde

1

Omvang huishoudelijk restafval (33)

297

285

270

270

30

2

Hernieuwbare elektriciteit (34)

3,2

n.n.b.

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

  1. Aantal kg niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner.
    Het plastic scheiden aan huis en het afsluiten ondergrondse containers leidt tot afname van restafval
  2. Percentage; waterkracht, wind (land, zee), zonnestroom
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04