Begroting 2021

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2018

Werkelijk
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Streefwaarde

1

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (38)

615

620

635

652

2

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (39)

711

716

732

755

3

Gemiddelde WOZ waarde (35)

194

215

240

n.n.b.

4

Nieuw gebouwde woningen (36)

5,6

8,4

.

n.n.b.

5

Demografische druk (37)

66,7

66,0

66,2

n.n.b.

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

  1. € ; streefwaarde is maximaal op landelijk gemiddelde
  2. € ; streefwaarde is maximaal op landelijk gemiddelde
  3. € x1.000; gemiddelde waarde van woningen
  4. Aantal per 1.000 woningen
  5. Aantal (totaal) van personen tot 20 jaar plus 65 jaar of ouder in verhouding tot personen van 20 t/m 65 jaar
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04