Begroting 2021

Veiligheid

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2018

Werkelijk
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Streefwaarde

1

Winkeldiefstallen (8)

2,1

1,2

1,9

2

Diefstallen uit woning (10)

2,1

2,7

2,1

3

Geweldsmisdrijven (9)

5,1

n.n.b.

5,1

4

Vernieling, beschadiging (11)

5,8

n.n.b.

5,5

5

Verwijzingen Halt (6)

130

172

150

6

Harde kern jongeren (12-24 jaar)

-

-

-

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

  1. Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
  2. Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners
  3. Aantal gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners
  4. Aantal vernieling en misdrijven tegen openbare orde per 1.000 inwoners
  5. Aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar
  6. Geen verplichte indicator
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04