Begroting 2021

Veiligheid

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Dat Beverwijk is voorbereid als zich een ramp of crisis voordoet en adequaat weet te handelen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Inspanning leveren zodat de lokale crisisorganisatie en de regionale crisisorganisatie van Veiligheidsregio Kennemerland (en Bureau Bevolkingszorg) op een afgesproken niveau komt en blijft en daarmee adequaat kan handelen tijdens een ramp of crisis. Hierbij wordt geïnvesteerd in de voorbereiding op risicolocaties, zoals Tata Steel. En daarnaast hebben meerdere medewerkers een rol in de lokale en regionale piketfuncties waarvoor regelmatig getraind en geoefend wordt.
  • Doelstelling is de risico's rampen en crises terug te dringen en goed voorbereid te zijn op mogelijke rampen en crises. We doen dit door, o.a.:
  • periodiek te oefenen bij Heliomare en Tata Steel.
  • deelname aan beheergroep rampenbestrijdingsplan Tata Steel.
  • actieve deelname aan de regionale crisisorganisatie en jaarlijks trainen en oefenen.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04