Begroting 2021

Onderwijs

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Gemeente Beverwijk heeft de zorgplicht voor kwalitatieve en kwantitatieve huisvesting voor het onderwijs.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Uitwerking geven aan het IHP 2020-2030 met o.a.
  • starten met de uitbreiding van basisschool Bethel;
  • de totale nieuwbouw is te kostbaar. Daarom is er niet gekozen voor een nieuwbouw van het IKC. Wel dient aan de wettelijke verplichting onderwijs voldaan te worden. Ook dient met de externe zorgpartners bekeken te worden wat zij mogelijk financieel zouden kunnen bijdragen.
  • er wordt gekozen om een bestemmingsreserve te vormen voor toekomstige investeringen in onderwijshuisvesting.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04