Begroting 2021

Bestuur en ondersteuning

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Betrouwbare basisregistraties en het leveren van diensten en producten zoals identiteit- en reisdocumenten, verklaringen omtrent het gedrag, akten, afschriften/uittreksels en naturalisatie.
  • Organiseren van verkiezingen en referenda.
  • Optimaliseren en toekomstbestendig maken van de dienstverlening vanuit Programma Dienstverlening wat leidt tot een grotere klanttevredenheid van inwoners en ondernemers.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Het uitbreiden van het online aanvragen van dienstverleningsproducten.
  • Het bevorderen van bereikbaarheid en (digitale) toegankelijkheid van de diensten met een hoge mate van gastvrijheid.
  • Het uitvoeren van adrescontroles met een integrale aanpak ter bestrijding van fraude en waarborgen van veiligheid.
  • Het werven van stembureauleden waardoor er een gezonde en evenwichtige mix van generaties ontstaat.
  • Het actualiseren van dienstverleningsnormen aan de hand van een organisatiebrede communicatievisie.
  • Het optimaliseren van klantprocessen.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04