Begroting 2021

Bestuur en ondersteuning

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Een adequaat bestuur dat berekend is op zijn taak, waar inwoners en partners op kunnen rekenen. De aanwezige kwaliteit wordt versterkt met regionale samenwerking op grensoverschrijdende onderwerpen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Beverwijk werkt samen met de IJmondgemeenten en in groter regionaal verband met de gemeenten in Zuid-Kennemerland. Ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt beleid en uitvoering gecoördineerd. Beverwijk werkt daarnaast samen in de besturen van verschillende verbonden partijen.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04