Begroting 2021

Financieel kader

Reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000

Saldo
31-12-2019

Prognose
31-12-2020

Prognose
31-12-2021

Prognose
31-12-2022

Prognose
31-12-2023

Prognose
31-12-2024

Reserve vast eigen vermogen

5.083,9

5.083,9

5.083,9

5.083,9

5.083,9

5.083,9

Algemene reserve

11.605,6

12.955,5

13.286,5

13.736,5

14.186,5

14.636,5

Nog te bestemmen resultaat

303,6

305,5

306,5

307,5

308,5

Algemene reserves

16.689,5

18.343,0

18.675,9

19.126,9

19.578,0

20.028,9

Egalisatiereserve parkeren

4.070,2

4.122,6

4.318,3

4.562,7

4.849,1

5.163,4

Kapitaallasten stadhuis

1.674,7

1.114,8

593,3

120,7

0,0

0,0

Milieu-innovatie

19,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ondergrondse afvalinzameling

620,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Egalisatiereserve riolering

88,4

88,4

88,4

88,4

88,4

88,4

Grondexploitaties

3.813,6

4.246,1

3.755,7

4.104,5

4.248,5

4.352,5

Onderwijshuisvesting

0,0

0,0

1.960,0

2.436,0

3.241,0

4.001,0

Onderhoud en beheer groen

91,8

91,8

91,8

91,8

91,8

91,8

Onderhoud en beheer civiel

1.177,2

1.177,2

2.485,2

2.803,2

3.343,2

3.858,2

Decentralisaties Breed

4.211,0

3.351,7

2.324,7

2.153,7

2.017,3

1.765,7

MGOIP sportaccommodaties

504,8

188,9

198,2

198,5

163,2

151,6

Verbindingsweg A8/A9

1.575,0

2.100,0

2.100,0

2.100,0

2.100,0

2.100,0

Spoorzone

0,0

0,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

Bestemmingsreserves

17.846,4

16.481,8

18.915,8

19.659,7

21.142,8

22.572,8

Totaal reserves

34.535,8

34.824,8

37.591,7

38.786,6

40.720,7

42.601,7

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04