Begroting 2021

Financieel kader

Reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000

Saldo
31-12-2019

Prognose
31-12-2020

Prognose
31-12-2021

Prognose
31-12-2022

Prognose
31-12-2023

Prognose
31-12-2024

Wachtgeld voormalig personeel

120,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Wachtgeld wethouders

154,9

39,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Pensioenen wethouders

4.287,4

4.203,4

4.119,5

4.035,6

3.951,7

3.867,8

Afkoopsommen begraafplaats

125,5

124,0

124,0

124,0

124,0

124,0

Toekomstige verv.investeringen riolering

3.963,6

3.249,6

2.551,4

1.869,3

1.203,4

554,0

Totaal voorzieningen

8.652,2

7.616,5

6.794,9

6.028,8

5.279,0

4.545,7

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04