Begroting 2021

Economie

Financiële informatie

Economische ontwikkeling (3.1)

  • In 2021 en 2022 is €240 dzd begroot voor de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3) en Economische promotie (3.4)

  • Minimale afwijkingen
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04