Begroting 2021

Economie

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

lasten

3.1 Economische ontwikkeling

914,7

1.144,3

1.071,5

1.071,5

831,5

831,5

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8,8

-

-

-

-

-

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

79,7

127,6

136,1

136,1

136,1

136,1

3.4 Economische promotie

261,1

168,0

188,4

188,4

188,4

188,4

Totaal Lasten

1.264,2

1.439,9

1.396,1

1.396,1

1.156,1

1.156,1

Rekening 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

baten

3.1 Economische ontwikkeling

204,1

195,0

195,0

195,0

195,0

195,0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

-

-

-

-

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

62,4

74,0

75,3

75,3

75,3

75,3

3.4 Economische promotie

428,0

266,1

268,0

268,0

268,0

268,0

Totaal Baten

694,5

535,1

538,4

538,4

538,4

538,4

Saldo

569,7-

904,8-

857,7-

857,7-

617,7-

617,7-

0.10 Toevoeging aan reserve

-

-

-

-

-

-

0.10 Onttrekking aan reserve

240,0

50,0

-

-

-

-

Saldo na bestemming

329,7-

854,8-

857,7-

857,7-

617,7-

617,7-

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04