Begroting 2021

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verbonden partijen

Centraal Nautisch Beheer (CNB)

  • De havengemeenten van het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad) werken samen aan een veilig, vlot en duurzaam gebruik van de nautische ruimte in het Noordzeekanaalgebied.
  • Visie is bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Beverwijk en het Noordzeekanaalgebied.

Zie verder paragraaf verbonden partijen .

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04