Begroting 2021

Economie

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Wij willen met een gunstig vestigingsklimaat de economie aanjagen en ondernemers ontzorgen. In Beverwijk is ruimte voor nieuwe (duurzame) bedrijven. Werkgelegenheid is belangrijk en wij maken proactief gebruik van de kansen die Beverwijk biedt, mede door de gunstige ligging ten opzichte van de regio.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • We geven in 2021 uitvoering aan de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat. De regeling is bedoeld om activiteiten te co-financieren die het Beverwijkse ondernemersklimaat verbeteren. Dat kunnen evenementen, acties en promotieactiviteiten zijn, maar ook keurmerken of cursussen. Belangrijkste criterium is dat de activiteiten een gehele branche of een compleet gebied ten goede komen en aangevraagd en georganiseerd worden door meerdere ondernemers en/of een vereniging of stichting.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04