Begroting 2021

Economie

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Versterken van de toeristische sector in Wijk aan Zee en Beverwijk; aansluitend op de benoemde kernkwaliteiten ‘zee, strand en duinen’, ‘cultuurhistorie’ en ‘verbindende routes (wandelen en fietsen)’. Dit moet leiden tot meer, vaker terugkomende en langer verblijvende (toeristische) bezoekers, als ook tot een impuls op het gebied van gastvrijheidsbeleving, diversiteit en kwaliteit van lokale toeristische producten en intensievere samenwerking binnen de sector. Het voorgaande resulteert in meer toeristisch-economische omzet, een stijging van de lokale werkgelegenheid en het behouden en/of (door)ontwikkelen van het lokale voorzieningenniveau.
  • Gemeente Beverwijk faciliteert initiatieven om talrijke evenementen voor iedereen te organiseren.
  • Brede regionale (stads)promotiecampagne voor Beverwijk en Wijk aan Zee waarin beiden als aantrekkelijke woon-, werk-, winkel- en recreatiebestemming worden neergezet. Het college laat met trots het moois zien dat gemeente Beverwijk al te bieden heeft en blijft werken aan ‘Beverwijk een beetje mooier maken’ met als doel het aantrekken van meer bewoners, bedrijven en bezoekers.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • We zetten ons, vanuit de gebiedsgerichte aanpak, in op het onderhouden van contacten en het kunnen inspelen op vragen van ondernemers en belanghebbenden, inzake het strand en de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Beverwijk en Wijk aan Zee.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04