Begroting 2021

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Binnenduin; realiseren van een “groene” woonwijk met circa 230 woningen in het middel/duurdere segment met een dichtheid van ca. 12 woningen per hectare (ruime kavels).
  • Plantage; een herstructurering van de Plantage, die voorziet in nieuwe woningen naar de wensen en eisen van deze tijd binnen de bestaande stedenbouwkundige structuren.
  • Afronding oud-convenant locaties; Ann Burtonlaan, Kingsford Smithstraat, Grote Houtweg.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Oud-convenantlocaties

  • Verkoop-/realiseringsovereenkomst sluiten voor het bouwen van woningen op de Ann Burtonlaan.
  • Voor de Kingsford Smithstraat is dit al gebeurd; die worden door Woonopmaat gebouwd.
  • De locatie Grote Houtweg is toegevoegd aan het project Kuenenplein dat Pré Wonen gaat ontwikkelen.

Binnenduin

  • De gemeentelijke gronden in het Middenveld van Binnenduin worden in 2021 (gefaseerd) geleverd aan de projectontwikkelaar. (Gefaseerde) Start bouw van circa 54 woningen door de projectontwikkelaar is voorzien eind 2021 dan wel in 2022.
  • In 2021 wordt verder gewerkt aan het woonrijp maken (o.a. aanleg groen en spelvoorziening) van deelfasen in het Middenveld van Binnenduin.
  • In het 4e kwartaal van 2020 is de gemeente gestart met de verkoop van 26 vrije kavels in het Zuidelijk Veld van Binnenduin. In 2021 worden deze gronden geleverd aan de toekomstige eigenaren. In de periode 2021-2024 zal particuliere woningbouw in het Zuidelijk Veld plaatsvinden.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04