Begroting 2021

Verkeer, vervoer en waterstaat

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Zeehaven De Pijp is een efficiënt en professioneel beheerde haven waarin bedrijfsleven en gemeente Beverwijk gezamenlijk optrekken om duurzaam economische meerwaarde te creëren.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • De bestaande beheerstructuur voor de haven voldoet niet langer aan de technische, operationele en economische wensen en eisen. Het vervolgproces van de verzelfstandiging van de Beverwijkse zeehaven, zoals door de raad gewenst, hangt samen met nadere besluitvorming over andere ruimtelijke projecten.
  • Vanuit het dagelijks beheer en het onderhoud van de zeehaven blijft in 2021 aandacht nodig voor de kades en infrastructuur, met mogelijk bijbehorende investeringen.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04