Begroting 2021

Veiligheid

Financiële informatie

Toevoeging aan de reserve €0

Onttrekking aan de reserve €313 dzd

Parkeerhandhaving; openbare orde en veiligheid (1.2)

  • Betreft de onttrekking aan de egalisatiereserve parkeren ter dekking van de kosten parkeerhandhaving inclusief overhead. Dit omdat de inkomsten en uitgaven m.b.t. parkeren aan elkaar zijn gekoppeld met de egalisatiereserve parkeren als vereveningsfonds.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04