Begroting 2021

Veiligheid

Financiële informatie

Crisisbeheersing en brandweer (1.1)

  • Minimale afwijkingen.

Openbare orde en veiligheid (1.2)

  • Vanaf het jaar 2021 zijn er structureel €71 dzd hogere lasten geraamd. Deze effecten betreffen diverse uitgaven met betrekking tot de bedrijfsvoering, die wel gemaakt worden, maar niet zijn opgenomen in de begroting. In de meerjarenbegroting zijn er budgetten opgenomen voor de bijdragen aan diverse bestaande samenwerkingen. Verder wordt er binnen team Veiligheid, toezicht en handhaving gebruik gemaakt van een handhavingsapplicatie waarvan de kosten nog niet zijn opgenomen in de begroting;
  • Tot slot is in het jaar 2023 een stijging te zien van het nadelig effect met €30 dzd op de begroting. Dit is het gevolg van het integraal veiligheids- en handhavingsplan dat eens in de vier jaar opgesteld dient te worden.
  • Verder actualisatie van de kapitaallasten uit het BIP en minimale afwijkingen.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04