Begroting 2021

Veiligheid

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

Lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2.969,3

3.129,0

3.255,8

3.117,2

3.116,6

3.116,0

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.196,9

2.484,5

2.553,5

2.540,5

2.568,9

2.520,9

Totaal Lasten

5.166,2

5.613,5

5.809,3

5.657,7

5.685,5

5.636,9

Rekening 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

Baten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

20,8

-

-

-

-

1.2 Openbare orde en veiligheid

47,9

67,1

68,0

68,0

68,0

68,0

Totaal Baten

68,7

67,1

68,0

68,0

68,0

68,0

Saldo

5.097,5-

5.546,4-

5.741,3-

5.589,8-

5.617,5-

5.568,9-

0.10 Toevoeging aan reserve

-

-

-

-

-

-

0.10 Onttrekking aan reserve

488,9

493,3

313,0

305,8

303,3

302,7

Saldo na bestemming

4.608,6-

5.053,1-

5.428,3-

5.284,0-

5.314,3-

5.266,2-

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04