Begroting 2021

Sport, cultuur en recreatie

Financiële informatie

Toevoeging aan de reserve €9 dzd

Sportaccommodaties (5.2)

  • Omdat de lasten van sportaccommodaties in 2021 iets lager zijn, wordt er €9 dzd gestort in de bestemmingsreserve MGOIP sport.

Onttrekking aan de reserve €0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04