Begroting 2021

Sport, cultuur en recreatie

Financiële informatie

Sportbeleid en activering (5.1)

  •  Minimale afwijkingen

Sportaccommodaties (5.2)

  • De onderhoudskosten van de sportaccommodaties worden jaarlijks begroot en meerjarig geactualiseerd en het bijbehorend budget wordt hierop gewijzigd.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3)

  • Fluctuatie treedt op door raming van ‘Beverwijk uit de Kunst’ om het jaar.

Musea (5.4)

  • Minimale afwijkingen

Cultureel erfgoed (5.5)

  • Minimale afwijkingen

Media (5.6)

  • Minimale afwijkingen

Openbaar groen en recreatie (5.7)

  • Hogere lasten door actualisatie van de kapitaallasten van het BIP;
  • Verder minimale afwijkingen.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04