Begroting 2021

Sport, cultuur en recreatie

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

lasten

5.1 Sportbeleid en activering

973,2

947,0

945,4

945,4

945,4

945,4

5.2 Sportaccommodaties

1.404,1

2.217,8

2.107,3

2.082,7

2.062,9

2.041,4

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

1.404,0

1.469,7

1.510,7

1.488,0

1.510,7

1.488,0

5.4 Musea

49,5

49,1

50,0

50,0

50,0

50,0

5.5 Cultureel erfgoed

111,4

148,4

126,6

126,6

126,6

126,6

5.6 Media

965,1

979,7

997,4

997,4

997,4

997,4

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.013,2

4.592,0

4.169,9

4.155,3

4.160,0

4.142,8

Totaal Lasten

8.920,5

10.403,8

9.907,3

9.845,4

9.853,0

9.791,6

Rekening 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

baten

5.1 Sportbeleid en activering

22,8

-

-

-

-

-

5.2 Sportaccommodaties

49,9

187,7

191,0

191,0

191,0

191,0

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

0,6

-

-

-

-

-

5.4 Musea

-

-

-

-

-

-

5.5 Cultureel erfgoed

-

-

-

-

-

-

5.6 Media

-

-

-

-

-

-

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

86,6

65,9

65,9

65,9

65,9

65,9

Totaal Baten

159,9

253,5

257,0

257,0

257,0

257,0

Saldo

8.760,6-

10.150,3-

9.650,3-

9.588,5-

9.596,0-

9.534,7-

0.10 Toevoeging aan reserve

159,4

-

9,3

0,2

-

-

0.10 Onttrekking aan reserve

-

472,7

-

-

35,2

11,7

Saldo na bestemming

8.920,0-

9.677,6-

9.659,6-

9.588,7-

9.560,8-

9.523,0-

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04