Begroting 2021

Sociaal domein

Financiële informatie

Toevoeging aan de reserve €0

Onttrekking aan de reserve €1,0 mln

€1,0 mln (2021), €171 dzd (2022), €136 dzd (2023) en €252 dzd (2024)

Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)

  • Ter dekking voor voortzetting van het project Wijkaanpak Thuis in Oosterwijk in 2021 en 2022, wordt voorgesteld het benodigde budget te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed. De onttrekking aan de reserve betreft €130 dzd voor 2021 en €60 dzd voor 2022.

Begeleide participatie (6.4)

  • Conform raadsbesluit R-19-00134 en R-19-51519 worden de gemeentelijke bijdragen aan IJmond Werkt! (het verschil tussen de bijdragen aan GR IJmond Werkt! en ontvangen middelen uit integratie-uitkering Participatie) voor de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 gedekt uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed. Na vaststelling van deze besluiten, is de integratie-uitkering Participatie verhoogd, waardoor bijdragen uit de bestemmingsreserve niet meer geheel nodig zijn. In de begroting is dit verwerkt. Voorgesteld wordt om de gemeentelijke bijdrage voor 2024 te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed. De onttrekking aan de reserve voor 'Begeleide participatie' zijn €97 dzd (2021), €111 dzd (2022), €136 dzd (2023) en €252 dzd (2024).

Maatwerkdienstverlening (6.7)

  • Voorgesteld wordt om de stijgende jeugdhulplasten voor het jaar 2021 te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed. Dit betreft een bedrag van €800 dzd.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04