Begroting 2021

Sociaal domein

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

lasten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.024,8

4.223,1

4.353,2

4.277,9

4.223,9

4.217,9

6.2 Wijkteams

4.167,1

4.213,5

1.947,1

1.947,1

1.947,1

1.947,1

6.3 Inkomensregelingen

17.673,3

19.107,6

20.068,8

20.069,3

20.070,0

20.070,0

6.4 Begeleide participatie

5.898,5

6.372,3

5.993,0

5.917,0

5.892,0

5.829,0

6.5 Arbeidsparticipatie

1.995,9

2.289,1

2.167,2

2.292,3

2.342,6

2.376,0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.401,1

2.461,3

2.396,7

2.391,1

2.387,2

2.387,2

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4.697,3

5.473,9

5.591,8

5.591,8

5.591,8

5.591,8

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

8.571,2

9.531,8

9.738,3

8.906,4

8.926,5

8.926,5

6.81 Geëscaleerdezorg 18+

172,3

276,8

237,1

214,2

216,0

216,0

6.82 Geëscaleerdezorg 18-

1.301,9

1.272,6

1.341,9

1.341,9

1.341,9

1.341,9

Totaal Lasten

50.903,3

55.221,9

53.835,0

52.949,1

52.939,0

52.903,4

Rekening 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

31,2

-

3,0

3,0

3,0

3,0

6.2 Wijkteams

2.290,8

2.326,7

-

-

-

-

6.3 Inkomensregelingen

15.289,7

15.797,1

15.797,1

15.797,1

15.797,1

15.797,1

6.4 Begeleide participatie

635,9

-

-

-

-

-

6.5 Arbeidsparticipatie

25,5

-

-

-

-

-

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

28,7

-

-

-

-

-

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

250,7

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

-

-

6.81 Geëscaleerdezorg 18+

-

-

-

-

-

-

6.82 Geëscaleerdezorg 18-

-

-

-

-

-

-

Totaal Baten

18.552,5

18.253,8

15.930,1

15.930,1

15.930,1

15.930,1

Saldo

32.350,8-

36.968,0-

37.904,9-

37.019,0-

37.008,9-

36.973,3-

0.10 Toevoeging aan reserve

1.378,8

-

-

-

-

-

0.10 Onttrekking aan reserve

803,2

786,3

1.027,0

171,0

136,4

251,5

Saldo na bestemming

32.926,5-

36.181,7-

36.877,9-

36.848,0-

36.872,5-

36.721,8-

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04