Begroting 2021

Volksgezondheid en Milieu

Financiële informatie

Toevoeging aan de reserve €0

Onttrekking aan de reserve €119 dzd

Afval (7.3)

  • Er wordt in 2021 €119 dzd onttrokken uit de algemene reserve ter dekking van het tekort. Er is sprake van een tekort omdat de hogere kosten voor afvalinzameling en -verwerking niet volledig zijn doorgerekend in het tarief van de afvalstoffenheffing voor 2021.  
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04