Begroting 2021

Volksgezondheid en Milieu

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

lasten

7.1 Volksgezondheid

1.640,1

1.690,9

1.832,0

1.745,5

1.738,8

1.738,6

7.2 Riolering

3.142,2

3.290,7

3.128,6

3.122,0

3.115,4

3.109,0

7.3 Afval

5.344,0

5.699,6

5.362,2

5.362,2

5.362,2

5.362,2

7.4 Milieubeheer

1.165,1

1.685,9

1.580,8

1.431,8

1.457,0

1.482,9

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

958,9

591,3

599,1

594,1

591,3

586,6

Totaal Lasten

12.250,3

12.958,2

12.502,8

12.255,6

12.264,7

12.279,3

Rekening 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

baten

7.1 Volksgezondheid

2,5

-

-

-

-

-

7.2 Riolering

4.131,8

4.161,7

4.161,7

4.161,7

4.161,7

4.162,0

7.3 Afval

5.041,1

5.148,3

5.311,6

5.430,6

5.430,6

5.430,6

7.4 Milieubeheer

1,5

222,8

-

-

-

-

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

708,2

536,2

545,9

545,9

545,9

545,9

Totaal Baten

9.885,2

10.069,1

10.019,2

10.138,2

10.138,2

10.138,5

Saldo

2.365,1-

2.889,2-

2.483,6-

2.117,4-

2.126,5-

2.140,8-

0.10 Toevoeging aan reserve

-

-

-

-

-

-

0.10 Onttrekking aan reserve

354,5

690,7

119,0

-

-

-

Saldo na bestemming

2.010,6-

2.198,4-

2.364,6-

2.117,4-

2.126,5-

2.140,8-

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04