Begroting 2021

Bestuur en ondersteuning

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

Begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

lasten

0.1 Bestuur

2.664,0

1.877,9

1.915,6

1.930,4

1.910,9

1.910,9

0.2 Burgerzaken

1.072,8

1.015,4

1.065,0

1.099,3

1.059,3

1.059,3

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.976,9

2.085,7

2.187,0

2.200,4

2.339,8

2.338,6

0.5 Treasury

15,9

15,9

11,4

11,4

11,4

11,4

0.61 OZB woningen

252,2

260,2

262,0

262,0

262,0

262,0

0.62 OZB niet-woningen

245,8

253,6

255,4

255,4

255,4

255,4

0.63 Parkeerbelasting

3,3

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

0.64 Belastingen overig

127,3

87,4

88,6

88,6

88,6

88,6

0.8 Overige baten en lasten

415,4

1.568,5

289,9

578,9

1.456,8

2.301,2

Totaal Lasten

6.773,6

7.166,6

6.077,1

6.428,6

7.386,4

8.229,6

Rekening 2019

Begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

baten

0.1 Bestuur

26,4

-

-

-

-

-

0.2 Burgerzaken

596,2

516,8

544,3

538,3

538,3

538,3

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.844,2

1.727,3

4.755,4

1.755,4

1.755,4

1.755,4

0.4 Overhead

108,2

41,6

41,7

41,7

41,7

41,7

0.63 Parkeerbelasting

1.081,1

1.178,0

1.221,0

1.258,0

1.292,0

1.316,1

0.8 Overige baten en lasten

353,1

445,0

358,3

556,0

719,3

899,7

Totaal Baten

4.009,1

3.908,6

6.920,7

4.149,4

4.346,6

4.551,2

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Rekening 2019

Begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

lasten

0.4 Overhead

12.455,7

11.636,0

12.180,6

11.984,4

11.592,8

11.562,1

0.8 Onvoorzien

-

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

-

-

-

-

-

-

Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb

12.455,7

11.686,0

12.230,6

12.034,4

11.642,8

11.612,1

baten

0.5 Dividend

386,8

239,2

239,2

239,2

239,2

239,2

0.5 Saldo van de financieringsfunctie

1.261,0

1.419,0

1.633,3

1.384,9

1.172,6

1.102,8

0.61 OZB woningen

4.487,2

4.683,2

4.767,5

4.767,5

4.767,5

4.767,5

0.62 OZB niet-woningen

4.368,2

4.565,4

4.647,5

4.647,5

4.407,5

4.407,5

0.64 Belastingen overig

2.161,6

2.249,9

2.236,0

553,0

553,0

553,0

0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds

66.043,2

70.623,1

70.918,3

72.460,9

73.855,5

75.131,9

Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen)

78.708,1

83.779,7

84.441,9

84.053,0

84.995,3

86.201,9

Totaal Lasten

19.229,2

18.852,6

18.307,7

18.463,0

19.029,2

19.841,7

Totaal Baten

82.717,2

87.688,4

91.362,6

88.202,4

89.341,9

90.753,1

Saldo

63.488,0

68.835,7

73.054,9

69.739,4

70.312,7

70.911,4

Toevoeging aan reserve

1.202,8

1.625,8

4.668,8

1.705,8

1.739,8

1.763,9

Onttrekking aan reserve

1.491,6

569,9

521,5

472,6

120,7

-

Saldo na bestemming

63.776,8

67.779,8

68.907,6

68.506,1

68.693,6

69.147,4

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04