Begroting 2021

Verkeer, vervoer en waterstaat

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

lasten

2.1 Verkeer en vervoer

7.168,1

7.299,3

7.054,4

7.120,6

7.265,9

7.595,1

2.2 Parkeren

837,2

1.020,4

1.033,7

1.028,4

1.022,4

1.017,1

2.4 Econ. Havens en waterwegen

618,0

499,7

638,0

476,0

472,1

768,5

Totaal Lasten

8.623,3

8.819,4

8.726,2

8.625,0

8.760,4

9.380,8

Rekening 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

baten

2.1 Verkeer en vervoer

554,6

451,1

323,5

323,5

323,5

323,5

2.2 Parkeren

133,1

192,2

232,2

232,2

232,2

232,2

2.4 Econ. Havens en waterwegen

697,7

535,7

545,3

545,3

545,3

545,3

Totaal Baten

1.385,4

1.179,0

1.101,1

1.101,1

1.101,1

1.101,1

Saldo

7.237,9-

7.640,4-

7.625,1-

7.523,9-

7.659,4-

8.279,7-

0.10 Toevoeging aan reserve

801,5

525,0

108,0

318,0

540,0

515,0

0.10 Onttrekking aan reserve

805,2

809,1

710,2

705,7

700,1

697,1

Saldo na bestemming

7.234,2-

7.356,3-

7.022,9-

7.136,3-

7.499,3-

8.097,6-

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04