Begroting 2021

Verkeer, vervoer en waterstaat

Financiële informatie

Toevoeging aan de reserve €108 dzd

Verkeer en vervoer (2.1)

  • Om te sparen voor toekomstige investeringsuitgaven worden jaarlijks stortingen gedaan in de bestemmingsreserve onderhoud en beheer civiel. In 2021 €180 dzd, in 2022 €318 dzd, in 2023 €540 dzd, in 2024 €515 dzd. Zie ook de toelichting op de Meerjarenraming .

Onttrekking aan de reserve €710 dzd

Parkeren (2.2)

  • Jaarlijks wordt het nadelig saldo onttrokken aan de egalisatiereserve parkeren. Dit omdat de inkomsten en uitgaven m.b.t. parkeren aan elkaar zijn gekoppeld met de egalisatiereserve parkeren als vereveningsfonds.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04