Begroting 2021

Onderwijs

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

lasten

4.2 Onderwijs huisvesting

3.337,0

3.282,3

3.090,6

3.056,0

3.005,4

3.141,2

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.834,5

2.629,8

2.632,1

2.632,8

2.633,5

2.634,6

Totaal Lasten

5.171,5

5.912,1

5.722,8

5.688,8

5.638,9

5.775,8

Rekening 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

baten

4.2 Onderwijs huisvesting

89,9

-

-

-

-

-

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

797,5

1.610,6

1.610,3

1.610,3

1.610,3

1.610,3

Totaal Baten

887,4

1.610,6

1.610,3

1.610,3

1.610,3

1.610,3

Saldo

4.284,1-

4.301,5-

4.112,4-

4.078,5-

4.028,6-

4.165,5-

0.10 Toevoeging aan reserve

-

-

160,0

476,0

805,0

760,0

0.10 Onttrekking aan reserve

-

35,0

-

-

-

-

Saldo na bestemming

4.284,1-

4.266,5-

4.272,4-

4.554,5-

4.833,6-

4.925,5-

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04