Begroting 2021

Onderwijs

Financiële informatie

Toevoeging aan de reserve €160 dzd

Onderwijshuisvesting (4.2)

  • Om te sparen voor toekomstige investeringsuitgaven worden jaarlijks stortingen gedaan in de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. In 2021 €160 dzd, in 2022 €476 dzd, in 2023 €805 dzd, in 2024 €760 dzd. Zie ook de toelichting op de Meerjarenraming .

Onttrekking aan de reserve €0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04