Begroting 2021

Onderwijs

Financiële informatie

Onderwijshuisvesting (4.2)

  • De afname van de lasten tot en met 2023 heeft betrekking op lagere kapitaalslasten. Vanaf 2024 nemen de kapitaallasten toe door investeringen in onderwijshuisvesting. Zie ook de toelichting op de Meerjarenraming .

Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3)

  • De afwijking in de lasten en baten t.o.v. 2019 betreft de reservering van de niet-bestede (geoormerkte) rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden in 2019. Indien deze aan het einde van de termijn niet besteedt zijn aan de doelen waarvoor deze middelen verkregen zijn, dienen deze terugbetaald te worden. De niet bestede middelen zijn in 2019 gereserveerd, en zijn beschikbaar voor de resterende jaren in deze termijn.
  • Restant betreft minimale afwijkingen
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04