Begroting 2021

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

lasten

8.1 Ruimtelijke ordening

674,6

963,6

1.187,6

972,5

772,4

772,3

8.2 Grondexploitatie

3.452,0

6.586,9

11.108,3

4.647,1

3.595,6

2.219,8

8.3 Wonen en bouwen

1.868,2

2.069,3

1.856,1

1.682,1

1.663,5

1.646,8

Totaal Lasten

5.994,7

9.619,8

14.152,0

7.301,7

6.031,4

4.638,9

Rekening 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

baten

8.1 Ruimtelijke ordening

222,6

-

-

-

-

-

8.2 Grondexploitatie

3.787,2

7.209,1

11.719,0

5.011,6

3.787,2

2.368,8

8.3 Wonen en bouwen

389,6

511,1

520,3

520,3

520,3

520,3

Totaal Baten

4.399,4

7.720,1

12.239,3

5.531,9

4.307,5

2.889,1

Saldo

1.595,3-

1.899,7-

1.912,7-

1.769,9-

1.723,9-

1.749,8-

0.10 Toevoeging aan reserve

564,2

602,5

1.579,6

348,8

144,0

104,0

0.10 Onttrekking aan reserve

449,9

614,5

1.070,0

-

-

-

Saldo na bestemming

1.709,6-

1.887,7-

2.422,3-

2.118,7-

1.867,9-

1.853,8-

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04