Begroting 2021

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Financiële informatie

Toevoeging aan de reserve €1.580 dzd

Ruimtelijke ordening (8.1)

Grondexploitaties (8.2)

  • De toevoeging aan de reserve grondexploitaties betreft de verwachte tussentijdse winstneming van de grondexploitaties.

Onttrekking aan de reserve €1.070 dzd

Ruimtelijke ordening (8.1)

  • Er wordt €1 mln onttrokken uit de reserve grondexploitatie ter dekking van de storting van €1 mln in de bestemmingsreserve Spoorzone.

Wonen en bouwen (8.3)

  • Er wordt €70 dzd ontrokken aan de reserve grondexploitaties ter dekking van het voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04