Begroting 2021

Volksgezondheid en Milieu

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Op een doelmatige wijze invulling geven aan de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater.
  • Een veilig en schoon watersysteem.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Begin 2021 legt ons college een plan voor ter besluitvorming in de gemeenteraad hoe de gemeente beter bestand te maken tegen de effecten van klimaatverandering.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04