Begroting 2021

Volksgezondheid en Milieu

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Het op een doelmatige wijze beheren van de begraafplaats waarbij de mogelijkheid wordt geboden mensen te begraven en de grafrust te garanderen.
  • Nabestaanden kunnen een persoonlijke invulling geven aan de plechtigheid, het graf en het rouwproces.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Onderhouden en beheren van de openbaar toegankelijke begraafplaats volgens het maatregelenpakket, de beheervisie begraafplaats Duinrust, inclusief uitvoering- en bedrijfsplan.
  • Kwaliteitsverhoging van de producten en diensten rondom de verhuur/verkoop en verzorging van het graf en de ter aarde bestelling alsmede crematiediensten, de infrastructuur en het personeel. Hierbij staan vragen van de klant (nabestaanden en uitvaartondernemer) centraal.
  • Onderzoek naar de mogelijkheden voor kostendekkendheid van de begroting van de begraafplaats volgens bedrijfsplan 2021-2025.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04